Jakość

Wystawiamy następujące rodzaje dokumentów kontroli: – deklarację jakości 2.1 wg EN 10204: 2004

- atest 2.2 wg EN 10204: 2004

- świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204: 2004

- świadectwo odbioru 3.2 wg EN 10204: 2004**

 

w przypadku odbioru II stopnia przez Towarzystwo Klasyfikacyjne lub Przedstawiciela Zamawiającego, wyboru dokonuje Klient deklarację zgodności wg PN-EN ISO/IEC 17050-1

 

iso

 

Certyfikat ISO – wersja pdf

 

Załącznik do certyfikatu – wersja pdf

 

Certyfikat CEOC – wersja pdf